Предлагат между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове