Успешно премина кариерният форум за ИТ и BPO сектора в Пловдив