Инициатива "Знание": Ако прочетеш книга, получаваш отстъпка при фризьора