Над 10 милиарда лева да са разходите на ДОО през следващата година, предвижда проектобюджетът на НОИ