Шок в търговски център! 60 души изгубиха едновременно съзнание