Млади актьори помагат в побратимяването на Хасково и Крефелд