Свършиха въглищата за битови потребители от мини "Бобов дол"