Камера, поставена от доброволци, следи обстановката на Черни връх