Пласьор на стоки, присвоил пари от работодател е предаден на съд