Има процедури за одобрение на нови учебници по новия учебен план