Акциите са притистнати от очаквания за по-високи лихви