Димитър Аврамов: Изборната среда става все по-лоша