Рекордната зърнена реколта извежда Русия на първо място по добив, оценяват експерти на ФАО