Три медала за трите каратеки на “АидаНет Вадо-рю” от Купата в Габрово