Слабо повишение на индустриалното производство в САЩ през септември