Павлова пред ООН по въпросите на жилищната политика в България