Предлагат да се изгради общински call center за обслужване на граждани