Международен флейтов конкурс ще се проведе във Варна