Артист представи версия на интериор от Final Fantasy VII