Под граждански натиск столичната управа спешно спира свое разрешение за частен сроеж