Неправилната позиция крие риск от артроза сред младите