"Младежки страсти, мъжки времена“ - книга за предимствата и недостатъците на казармата