Кметове от левицата внасят жалба до ВАС заради бежанците