Трейдърите гледат към канабиса в търсене на висока възвръщаемост