„Нашенки“ от Ценово очароваха публиката и журито във Водица