Кичашки, "Модерна България": С 3хДА в референдума ще накажем партийното високомерие