Страхил Делийски: Вероятно изборите ще доведат до преосмисляне на взаимоотношенията в рамките на коалицията