Microsoft и LinkedIn ще работят заедно за повишаване качеството на информацията от социалните мрежи