За първи път в Пловдив се проведе „Поход за свободата“ срещу трафика на хора