Д-р Валентин Лачев: В „Св. Лазар” ще работим с най-модерната апаратура за ин витро