Общините посочват най-опасните обекти за населението