Климатичните промени тласкат още 122 млн. души към крайна бедност до 2030 г.