Тенденцията за понижаване на лихвите по дeпoзити се задълбочава