Магистрати запознаха швейцарски журналисти с мерките за трафик на хора