Невъзможни са търговски преговори между САЩ и Великобритания преди уточняване на параметрите на Brexit