Над 40% от българите са били застрашени от бедност през 2015 г.