Защо Израел е Меката на иновациите и технологичния потенциал?