До края на януари 2017 година е отворена схема на МОСВ за атмосферния въздух