Новият образователен закон руши авторитета на учителите