Европейският фестивал на пътуващия театър пристигна в Сливница