Жозе: Рууни е достатъчно наранен, нищо повече не можете да направите