ИЗЛОЖБА В ПАМЕТ НА СТЕФАН ДЕСПОДОВ СЕ ОТКРИВА В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР