Д-р Диана Цакова: ИМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С ПАМЕТТА