Министри търсят решение за намаляване риска от бедствия