Травматологичният център в Девня може да заработи още другия месец