Колонката на Симо Колев: До лъва през пролетта или мъжа на 30...