Спортът по време на бременност понижава риска от секцио