Търгът за продажба на АЕЦ Bellefonte e насрочен за 14 ноември