Деца и родители се включиха в „Забавна спартакиада“