Шумен е домакин на национален форум “Приносът на възрожденците за читалищното дело”